Spring
Wednesday, May 8, 2019
 PHS Baseball Varsity8
Manchester West0
 PHS Lacrosse Boys Varsity18
Trinity1
 PHS Lacrosse Girls Varsity14
Trinity5
 PHS Softball Varsity5
Manchester West0
 PHS Tennis Girls2
Coe-Brown7
Tuesday, May 7, 2019
 PHS Lacrosse Girls Varsity13
Campbell14
Monday, May 6, 2019
 PHS Lacrosse Boys Varsity13
Kearsarge1
 PHS Lacrosse Girls Varsity18
Belmont5
 PHS Tennis Boys1
Bow8
 PHS Tennis Girls0
Bow9